Jdi na obsah Jdi na menu
 


JÁCHYMOV - památková zóna

20. 4. 2008

Jáchymov - Městská památková zóna

 

 

Město Jáchymov patří mezi nejvýznamnější evropská horní města. Na počátku 16. století zde bylo objeveno bohaté ložisko stříbra. V roce 1516, na místě osady Konradsgrün, bylo založeno Štěpánem Šlikem město sv. Jáchyma, dnešní Jáchymov. U jeho zrodu stála renesance spolu s humanismem a reformací. Nově založené město bylo v roce 1520 povýšeno na svobodné a královské. Bohatá naleziště kvalitního stříbra přilákala řadu prospektorů a horníků nejen z Čech, ale také ze Saska, Tyrol a z Porýní.

 

Počet obyvatel vzrůstal a tak již počátkem roku 1520 zde žilo 4 963 osob, v roce 1533 dokonce 18 000. Roku 1524 se zde těžilo v 613 dolech a štolách. Výnos z důlních děl dosáhl tehdy 166 023 tolarů. Jáchymovské stříbro se zde také mincovalo. V mincovně hrabat Šliků začala historie mince označované podle místa původu Thal, Joachimsthal, Thaler, Talero a tolar. Šlikovské minci, jáchymovskému tolaru, vděčí za své jméno dnešní stejně oblíbený dolar. Bohaté město přilákalo i celou řadu umělců, medailérů a význačných učenců. v Jáchymově působil v letech 1527 - 1531 Georgius Agricola, zakladatel moderní mineralogie a montánní vědy.

 

Město Jáchymov podnes ochraňuje cenný poklad, knihovnu latinské školy ze 16. století s řadou cenných tisků chráněných renesančními vazbami. Na slávu jáchymovského rudného hornictví navázala báňská škola v Jáchymově, zřízená císařským dekretem na přelomu let 1716 -1717. V té době se kromě stříbra těží olovo, arsen, kobalt, nikl a v okolí města i cín. Osudovou surovinou se stal smolinec, ze kterého se připravoval uranit. Ten barvil sklo na žluto a zeleno. 

 

Výroba uranových barev ve státní továrně vedla k novému rozkvětu města. Z odpadu při výrobě barev objevili manželé Curieovi polonium a radium (1898). K obnovení světového významu přispěl objev radioaktivity jáchymovských důlních vod v roce 1905. O rok později zde byly založeny první radioaktivní lázně na světě. 

 

K nejvýznamnějším památkám města patří farní kostel sv. Jáchyma, hřbitovní kostel Všech svatých, radnice, stará mincovna (dnes muzeum), a městské domy s krásnými gotickými a renesančními portály a klenbami. Historické jádro města bylo v roce 1992 prohlášeno za městskou památkovou zónu.