Jdi na obsah Jdi na menu
 


HORNÍ BLATNÁ - památková rezervace

20. 4. 2008

4_10_1361363633_189282_max.jpgMěstská památková rezervace

 

Krušnohorské městečko se starou hornickou tradicí leží v malebné poloze na úpatí Blatenského vrchu. Založil je roku 1532 saský kurfiřt Jan Bedřich u bohatých ložisek cínu. Původní hornická osada se brzy stala jedním z nejvýznamnějších center těžby tohoto kovu na našem území.

 

Městečko bylo založeno na pravidelném renesančním půdorysu, podle předem stanoveného plánu, s vyznačením místa pro kostel, radnici, špitál a další objekty. Horní Blatná stávala původně v Sasku, českému království připadla až v roce 1546. Dolování ochromila třicetiletá válka, v 18. století byla těžba v menší míře obnovena, výtěžky však nesplnily očekávání a tak se kutací práce brzy definitivně zastavily.

 

V roce 1919 v Horní Blatné vznikl podnik BLEX, pokračovatel staré místní tradice výroby pocínovaných lžic. V roce 1920 byla ve městě zřízena střední škola. V tomto roce byla také ukončena těžba rašeliny k topným účelům. V druhé polovině 30. let se začaly povážlivě horšit vztahy mezi Čechy a Němci. Situace se stávala stále napjatější, až nakonec vyvrcholila Mnichovskou dohodou ze dne 30. září 1938. Po ní následovalo obsazení českého pohraničí německou armádou. Záhy vypukla druhá světová válka. Během ní lidé opět strádali, válka si vyžádala mnoho obětí a pro zdejší kraj znamenala významný mezník - po osvobození Česka v květnu 1945 totiž došlo k odsunu zdejšího německého obyvatelstva. Po něm pak následovalo umělé doosidlování pohraničí navrátilci a přistěhovalci z vnitrozemí. Později byly obětem války a třem obětem pochodu smrti vystavěny pomníky.

 

Konec 20. století byl v Horní Blatné ve znamení výstavby nových domků pro rekreační účely, současně zde probíhaly úpravy a modernizace domků. V roce 2000 obec od státu žádala navrácení pozemků coby svého historického majetku. V roce 2001 byla rozšířena expozice zdejšího muzea v č.p. 127, v letech 2001 - 2002 byly opraveny budovy podniku Blex. V roce 2002 byl Horní Blatné navrácen historický majetek, čítající asi 86257 m2 luk a pastvin, 3796 m2 vodního toku a 145680 m2 lesů.

 

V tomtéž roce byl také vybudován vyhořelý přístavek Blatenské rozhledny, proběhlo oficiální zahájení výstavby kanalizace pod názvem "Perninský vrch" a oprava podlahy v kapli sv. Kříže a TJ uspořádala I. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty obce. K tomuto roku s v obci uvádělo celkem 404 trvale žijících obyvatel. V roce 2003 byla dokončena výstavba mostku přes Blatenský potok v ulici Majakovského, původní most musel být v důsledku povodní ze srpna 2002 odstraněn. Dále byla v obci vybudována splašková kanalizace a byla zahájena výstavba sportovního areálu v bývalé pískovně v ulici Lesní.

 

Dominantou městečka je farní kostel sv. Vavřince, původně pozdně gotický z konce 16. století, do dnešní podoby přestavěný roku 1754, s typickou osmibokou věží. V obci se dochovalo několik zajímavých domů se zděným přízemím a hrázděnými patry. Nejhezčí z nich je čp. 127, patrový hrázděný objekt s vysokou polovalbovou střechou a dřevěnými štíty, krytý šindelem. Dnes je tu umístěno muzeum cínu, které je součástí naučné stezky Horní Blatná – Vlčí jámy, která přivede návštěvníky ke zbytkům šachet a rozsáhlým propadlinám.

 

Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy začíná na náměstí sv. Vavřince za kostelem,  kouzelnou krajinou se lze dostat až na Blatenský vrch. Oblíbeným cílem je také Blatenský příkop, ojedinělá technická památka ze zlaté éry hornictví. Cyklistické stezky v okolí přímo lákají k osedlání horského kola a příjemné projížďce. V zimě jsou pak k dispozici  nekonečné běžecké stopy. Návštěvníci mohou také vyrazit za sjezdovkami do blízkého městečka Pernink. Náročnějším lyžařům a snowboardistům jsou určeny lyžařské areály Neklid a Klínovec.